شهرت

بایگانی‌ها کت و شلوار - شهرت

ا . ر *

خیابان خوابی با کت و شلوار 1

 بعد از یک ماه کارگری ساختمان در هوای گرم تابستان و پس‌انداز حدود ۲۵۰ هزار تومان، خبر پیدا شدن یک کار جدید از طرف یکی از دوستانم خیلی قابل پیش‌بینی نبود. کار کردن توی شهرداری و آن هم معاونت معماری و شهرسازی آرزوی خیلی از دانشجوهای مثل من است.