شهرت

بایگانی‌ها پناهندگی - شهرت

page-0_17

بحران پناهندگی در اروپا

سمیرا هاشمی*
شهریار دادگر*

در چهره‌اش می‌دیدی که چقدر از روایت کردنِ این روزهایِ تاریخِ مملکتش خوشحال است؛ که چقدر به هم‌وطنانش می‌بالد. حسابی از این روحیه نوع‌دوستی، آن هم با این شدت و حدت به و‌‌‌‌‌‌‌‌‌جد آمده بود و مدام می‌گفت که باید خودش هم هر چه زودتر به صف کمک‌کنندگان بپیوندد. به پیشنهاد او قرار شد سری بزنم به یکی از پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای پناهندگان در هامبورگ۱ که در یکی از سالن‌های محل دائمی نمایشگاه قرار داشت. بحران پناهندگی