شهرت

بایگانی‌ها پاییز - شهرت

پاییز را به یاد تو آغاز می‌کنم
سپهر عموزاده*

شاید برای خیلی از ما حداقل یک بار این سؤال پیش آمده باشد که خدا چگونه با ما حرف می‌زند. البته مشغولیت کنونی ذهن من این سؤال نیست و قصد هم ندارم جواب کاملی به آن بدهم؛ چون چیز زیادی نمی‌دانم! ولی چیزی که می‌دانم، همین بندِ پارچه‌ای دور سرآستین کتم است که الان روی میز تحریر، کنار این دفتر است. روزی این بندِ پارچه‌ای روی سرآستین کتم بود و این کت هم تنم بود و من آن روز، شعری برای جمعیت خواندم که شروعش این بود: «پاییز را به یاد تو آغاز می‌کنم.»