شهرت

بایگانی‌ها واژه ها - شهرت

دروازه واژه ها ۱۸ فروردین ۱۳۹۵

مریم جعفری* واژه ها

IMG_0538

روزهای نیمۀ دوم سال، با تاریکی‌ زودهنگام هوا گره می‌خورند و حیات شبانۀ شهر هم متأثر از تاریکی هوا، کم‌رنگ‌تر می‌شود. اما امسال، برنامه‌‌ای از نگاشت نور و رنگ و صدا بر پیکر نماد تهران، فرصتی را برای حضور پرشور شهروندان در میدانی ایجاد کرد که گذر از آن شاید از  سر اجبار و معمولاً همراه با ترس باشد.