شهرت

بایگانی‌ها نامه سرگشاده - شهرت

تعدادی از مدیران بلوک‌ها و اهالی شهرک اکباتان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به قالیباف شهردار تهران، به اقدامات شهرداری طی سال‌های اخیر اعتراض کردند.

متن نامه سرگشاده اهالی شهرک اکباتان به شهردار به شرح زیر است.