شهرت

بایگانی‌ها نابودی باغ‌ها - شهرت

ماجرای قتل عام درختان

شهر روی باغ‌ها قد می‌کشد
گلاره مرادی، مائده واحد*

«از پانزده سال پیش که به این خانه در محلۀ پونک آمدیم، یادم است که کنار خانه‌مان، باغِ نسبتاً بزرگی بود که کسی صاحبش را نمی‌شناخت. خیلی وقت بود که کسی به آنجا سر نمی‌زد. از بالای پنجرۀ خانه‌مان که نگاه می‌کردیم، می‌توانستیم درخت‌های خشک‌شده‌اش را ببینیم. تهِ باغ هم ساختمان یک‌طبقه‌ای بود که وقتی بچه‌تر بودیم، از آن می‌ترسیدیم. یکی از روزهای تیرماهِ همین امسال بود که وقتی از کنار باغ رد شدیم، دیدیم که دور آن و زمین خالی کناری‌اش، دیواره‌های فلزی نارنجی و مشکی نصب کرده‌اند؛ یعنی ورود به آن منطقه ممنوع است. چند شب بعد، صدای بولدوزر آمد. سرمان را که از پنجره بیرون کردیم، دیدیم که از درخت‌های خشک و پلاسیدۀ آن دیگر خبری نیست و دارند گودبرداری می‌کنند. فردای آن روز که از بقالِ محل پرس‌وجو کردیم، گفت که «مالکش می‌خواهد باغ را خراب کند و به جایش برج مسکونی بسازد.» »