شهرت

بایگانی‌ها میثم بصیرت - شهرت

تویی که نمی‌شناختمت ۲۷ آبان ۱۳۹۴

تویی که نمی‌شناختمت۱

تویی که نمی‌شناختمت

میثم بصیرت*

شهرت از معدود نشریات حوزۀ شهری است که از زمان انتشار نخستین شماره‌اش،  بی‌صبرانه انتظار شمارۀ بعدی را کشیده‌ام. نشریه‌ای است که هر سه شماره‌اش را بی‌اغراق در اولین فرصت، حتی در تاکسی و پشت فرمان خوانده‌ام و اخم ترافیک را به تبسم استعداد شهرتی‌ها بدل کرده‌ام. شهرت از اتفاقات نابی است که موجب می‌شود سرت را بالا بگیری و به نصفه‌ونیمه معلم‌بودنت در گروه شهرسازی دانشگاه تهران افتخار کنی! برای من خوش‌حال‌کننده است که چهرۀ فعال و پرانرژی جدیدی از بچه‌های شهرسازی هنرها را که همیشه در تکاپوی بقا در منطقۀ محروم بوده‌اند، در شهرت می‌بینم و برای ساعتی  هم که شده، از خوش‌حالی در پوست خود نمی‌گنجم. البته کمی هم حرص می‌خورم که چرا به خاطر سیستم آموزشی غیرمنعطف و خشک دانشکده، نتوانسته‌ایم این چهره‌ها را  بر سر کلاس‌ها این‌گونه خلاق و باانگیزه ببینیم؟!