شهرت

بایگانی‌ها موزه - شهرت

موزه‌های زنده ۲ آذر ۱۳۹۴

 درباب رسانه‌ای جدید برای طبیعت: موزه‌های محیطی

موزه‌های محیطی

فیروزه ثقفی*

کلمۀ موزه معمولاً گذشته را به ذهن متبادر می‌کند: فضایی بسته و کم‌وبیش کوچک که اشیائی را پشت ویترین‌ها یا روی پایه‌هایی به نمایش می‌گذارد. بااین‌همه، موزه بر حوزۀ گسترده‌ای دلالت دارد و گونه‌های متعددی را شامل می‌شود: هنر، علوم‌طبیعی، تاریخ، محیطی و موزه‌های فضای باز. در این نوشته، می‌خواهم نگاهی بیندازم به موزه‌های محیطی ۱؛ موزه‌هایی که مشارکت مردم در آن‌ها ابعادی ورای مشارکت در سایر موزه‌ها دارد.