شهرت

بایگانی‌ها موزه مقدم - شهرت

IMG_7631

سارا امامی*

از خیابان جمهوری وارد خیابان «سی تیر» شوید. کمی پایین که بیایید، رستوران کوچکی می‌بینید که یک‌ تخته‌گچی جلویش گذاشته‌اند و جلوی در ورودی‌اش رشته‌های چوبی آویزان کرده‌اند. شاید در نگاه اول، چنگی به دلتان نزند؛ اما بعد از یک بار امتحان‌کردن حتماً مشتری آنجا می‌شوید. قطعاً با شکم سیر بهتر می‌توانید از جاهایی که انتظارتان را می‌کشند، لذت ببرید. مقصد بعدی، موزه و «خانۀ مقدم» است که حاصل یک‌عمر تلاش محسن مقدم و همسرش سلما، در جمع‌آوری اشیای تاریخی و هنری در خانۀ پدری‌ِ مقدم است. در آخر هم عمارت را به‌همراه تمامی آثارش وقف دانشگاه تهران کردند.