شهرت

بایگانی‌ها ملبورن - شهرت

IMG_5766
ریحانه یگانه *

بندرعباس

هر جای دنیا که باشی، شهرت و خانه‌ات برایت مرکز هستی می‌شود. فاصلۀ همه چیز و همه جا را به نسبت آن می‌سنجی. این نکته مدتی است که ذهنم را به خود مشغول کرده ـ هندسۀ جغرافیایی ذهن آدم‌های دنیا. خانۀ بندرعباس ما، علاوه بر مرکزیت ذهنی داشتن برای من، مرکزیت جغرافیایی در شهر هم داشت. نزدیکی نسبی‌اش به تمام نیازهای روزانه‌مان، ساحل دریا و افراد فامیل، ما را پایگاه خوبی کرده بود.