شهرت

بایگانی‌ها فرهنگ نامه - شهرت

آنتی حیوانیسم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

آنتی حیوانیسم
شیما پاکزاد *

تصور کنید در یک روز آفتابی خرامان‌خرامان در حال راه رفتن‌اید و از نسیم ملایمی که به صورتتان می‌خورد لذت می برید. ناگهان تماس پای کسی را با پهلوی خود احساس می‌کنید و چهار‌ـ پنج متری به هوا می‌پرید.

زل زدگی ۲۰ فروردین ۱۳۹۵

شیما پاکزاد *

من از اولش همینجوری بودم. سعی هم نکردم خودم رو اصلاح کنم. حداقل نه تا موقعی که بقیه حس کردند براشون خطرناکم. اون موقع بود که من رو بردند کمپ بستری کردند. البته قبلش چند‌باری شد که خودم سعی کردم ترک کنم. ولی همه می‌دونند که ترک عادت موجب مرض است. منم مریض شدم و از کرم دور چشم حلزون در دوران بیماریم استفاده کردم و خیلی راضی بودم. به شما هم توصیه می‌کنم حتماً ازش استفاده کنید.

شیما پاکزاد *

هنوز اندیشمندان و جامعه‌شناسان در پاسخ به سوالِ «تا به کجا خانۀ ماست؟» و تدقیق مرزهای «خانۀ ما»، به نتیجۀ جامع و شاملی نرسیده‌اند. قبل از هر‌چیز، لازم‌به‌ذکر است که نویسندۀ این مطلب در عنفوان جوانی، دیدگاه‌های آرمانیِ خود را از دست داده و هیچ اعتقادی به «شهرِ ما، خانۀ ما» ندارد. حتی با شنیدن این مطلب، پوزخند زده و از جملۀ «ولمون کن بابا» نیز بهرۀ کافی می‌برد. سقف آرمان‌گرایی نویسنده در حدی پایین آمده که ندانستن لابی ساختمان و راه‌پله و راهروی طبقات را نیز به‌مثابۀ «خانۀ ما» معقول و منطقی می‌پندارد. بدین‌ترتیب، بی‌اهمیت و ناچیزدانستن فضای بیرون از دربِ منازل و درنظرگرفتن آن با عنوان «خانۀ آن‌ها»، حق مسلم هر شهروندی است.