شهرت

بایگانی‌ها علی معظمی - شهرت

شهرت، شهرم، شهرمان ۲۷ آبان ۱۳۹۴

شهرت شهرم شهرمان

به‌عنوان خوانندۀ غیرمتخصص چه می‌توانم دربارۀ نشریه‌ی شهرت بگویم؟ پیداست که مطالب با فکر و کم‌وبیش در جهت ساختن یک کلیت نوشته یا انتخاب شده‌اند. همچنین در نگاه اول می‌توان گفت نشریه سر و شکل متینی دارد که حاکی از سلیقه و جدیّت تحریریۀ آن است. کادربندی‌ها، رنگ‌ها و در کل صفحه‌بندی چشم‌نواز و درعین‌حال ساده است. این‌ها می‌توانند ارتباط خواننده با متن را تسهیل کند.