شهرت

بایگانی‌ها علی رنجی پور - شهرت

حسن شهرت ۱۳ مرداد ۱۳۹۴

رنجی پور

علی رنجی‌پور*

«شهرت» مجله‌ی شریفی است. از حد انتظار من بهتر بود. ایرادهای حرفه‌ای آن سر جایش، اما فراموش نکنیم آن چند صفحه‌ای که ما پیش از عید ورق زدیم، اولا شماره‌ی نخست بود و هنوز وقت هست تا مجله قوام بیشتری پیدا کند، ثانیا آنچه دیدیم یک نشریه‌ی دانشجویی بود که به همت عالی چند جوان اهل معرفت و خوش‌ذوق و سلیقه منتشر شده است.