شهرت

بایگانی‌ها عابر پیاده - شهرت

 یکی عابری بود بی دست و پای

یکی عابری بود بی دست و پای

فرزانه جهان نما*

حتماً شنیده‌اید که «موتوا قبل ان تموتوا»؛ یعنی بمیرید قبل از اینکه بمیرید. تا دلتان بخواهد تفسیر و توضیح من باب این حدیث هست، که یا خوانده‌اید، یا بعدا می‌خوانید، یا میلی ندارید که بخوانید؛ حالا هرطور صلاح می‌دانید. اما این حدیث به طرز غیرقابل‌باوری اشاره دارد به وضعیت عابران پیاده در خیابان‌های ایران، خاصه در تهران. تعجب نکنید؛ الآن برایتان توضیح می‌دهم تا متوجه شوید.