شهرت

بایگانی‌ها طنز - شهرت

شهردار محترم، جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
تا قبل از اقدام اخیرتان که بسیار ما را مکدر نموده است حقیقتن حضور شما در این سمت در دانشگاه تهران در این یک سال اتفاق مبارکی برای ما بود.