شهرت

بایگانی‌ها طرح جلد - شهرت

شماره چهارم شهرت

طرح جلد شماره چهارم

 

 

شماره چهارم نشریه شهرت – مهر و آبان -با موضوع پرونده شهر و درخت

توزیع از هفته ی دوم مهر

در دانشگاه های : تهران ، بهشتی ، هنر ، تربیت مدرس ، غلو و صنعت و…

در کتابفروشی های : چشمه ، افق ، فرهنگ ، هنوز ، ترنجستان ، اختران ، پرهام ، آمه ، فگرنو ، شهرکتاب مرکزی ، تجریش ، کاشانک ، تبریز ، یزد ، آمل و …