شهرت

بایگانی‌ها طاقچه - شهرت

هم اکنون میتوانید برای دریافت نسخه ی الکترونیکی شماره ی نهم نشریه شهرت ، با موضوع شهر و هنر، به طاقچه (بعد از نصب برنامه)
مراجعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر بر روی تصویر بالا کلیک نمایید.

نشریه شهرت شماره سوم

توزیع شماره سوم نشریه شهرت از هفته دوم تیرماه در کنابفروشی‌های: افق، فرهنگ، آمه، خانه هنرمندان، پرهام، اختران، کتاب داستان و…

و دانشگاه‌های: تهران، بهشتی، علم و صنعت، هنر، تربیت مدرس، یزد، مازندران و…

توزیع نسخه الکترونیکی در سایت طاقچه

شماره سوم شهرت در طاقچه