شهرت

بایگانی‌ها شهر شلوغ - شهرت

تنهایی پرهیاهو ۹ مرداد ۱۳۹۴

 تنهایی پرهیاهو

تنهایی پر هیاهو

گم شدن در یک شهر شلوغ

طناز مولایی*

در یخچال را می‌بندد. می‌رود سمت موبایلش. نه قرار است کسی زنگ بزند، نه منتظر خبر مهمی است ولی انگار باید چند دقیقه یک بار چِکَش کند. به غیر از جُک‌ها و مزخرفات گروه‌های وایبری که هنوز جرأت نکرده آن‌ها را Leave & Delete کند، هیچ خبری نیست. اپراتور خط موبایلش هم یک سری وعده‌های شرکت در مسابقه و برنده شدن شارژ و … داده است. موبایل را می‌اندازد روی مبل. کلافه است. می‌رود سمت یخچال، درش را باز می‌کند، نگاهی می‌اندازد و دوباره می‌بندد. این عادتش است. وقتی بی‌حوصله و کلافه می‌شود، زورش به در یخچال می‌رسد. انگار قرار است توی یخچال اتفاق مهمی بیفتد. هر چند دقیقه یک بار درش را باز می‌کند، نگاهی می‌اندازد و می‌بندد. دوباره موبایلش را برمی‌دارد و تصمیم می‌گیرد به یک نفر زنگ بزند. خیلی فرق نمی‌کند به کی. همین که چند دقیقه‌ای حرف بزند و حال و هوایش عوض بشود، بس است. از بین لیست مخاطبین۲۸۰ نفری‌اش ، فقط دو نفر را پیدا می‌کند که دلش می‌خواهد با آن‌ها حرف بزند. یکیشان موبایلش خاموش است و آن یکی می‌گوید که سرکار است و بعدا خودش زنگ می‌زند.