شهرت

بایگانی‌ها شمال - شهرت

شهرک‌های برنجی ۲۸ آبان ۱۳۹۴

یاسمین خوشپور*
شهرک‌های برنجی

«این آغاز پیدایش شهرک‌های برنجی و پایان مزارع سبز برنج است»؛ عبارتی که من را مشتاق بازدید از نمایشگاه عکس مسعود مؤمن‌ها کرد. این نمایشگاه با عنوان «شهرک‌های برنجی» از ششم تا یازدهم شهریورماه ۹۴ در گالری طراحان آزاد برپا بود.