شهرت

بایگانی‌ها سهرابیه - شهرت

دشواری‌های سهرابیه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴

sohrabieh-report-asli-thumb-400x195-1377

 نمونه‌ای از مسائل ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی

میترا کاری

یکشهر: سهرابیه، نام شهرکی در منطقه‌ی ۱۲ کرج است که به عنوان یکی از چندین سکونت‌گاه غیررسمی کرج، از حدود ۳۵ سال پیش در نزدیکی زندان قزل‌حصار شروع به شکل‌گیری کرد. همان مناطقی که مهاجرین روستایی و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده و خارج از برنامه ریزی رسمی وقانونی توسعه شهری، عمدتاً بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند. همان سکونتگاه‌هایی که از آن‌ها به عنوان راه حلّ مردم برای اسکان زمانی که دولت‌ها از تأمین سکونت‌گاه برای مردم ناتوان هستند یاد می‌شود. به دنبال ساخته شدن این سکونتگاه‌ها و افزایش جمعیت آن، مشکلات ساکنان و نیاز به خدمات شهری رخ می‌نمایند. نبود خدمات شهری، فقدان فضاهای مناسب کودکان، جوانان، کمبود داروخانه و تسهیلات بهداشتی در زمره‌ی انواع مسایلی است که ساکنان این شهرک، و احتمالاً دیگر سکونت‌گاه‌های مشابه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این یادداشت حاصل بازدیدی از این منطقه و شنیدن این مشکلات از زبانِ ساکنان سهرابیه است.