شهرت

بایگانی‌ها سمن - شهرت

مردم وارد گود شوند ۲۹ آبان ۱۳۹۴

Untitled

میلاد شاهی اردکانی*

محمد درویش، نامی آشنا میان دوستداران محیط‌زیست است. ایشان تا قبل از این که به سِمت مدیرکلی در دفتر سازمان حفاظت محیط‌زیست برسند، از فعالان شناخته شده در این حوزه بوده‌اند. به همین خاطر در این شماره از پروندۀ نشریۀ شهرت به سراغ ایشان رفتیم و ساعتی را در دفترشان، در بوستان طبیعت پردیسان، به گفت‌وگو در خصوص برنامه ششم توسعه، لایحه جدید مدیریت شهری و فعالیت سمن‌های محیط‌زیست شهری، پرداختیم.

موسسه تهران برگزار می کند؛

نشست تشکل های مردم‌نهاد و شهر تهران

موسسه تهران نشست «تشکل های مردم نهاد و شهر تهران» پنجشنبه ۲۱ آبان برگزار می کند.

نشست تشکل های مردم‌نهاد و شهر تهران

معماری نیوز |‌موسسه تهران نشست «تشکل های مردم نهاد و شهر تهران» پنجشنبه ۲۱ آبان برگزار می کند. این نشست به معرفی ان جی او ها و گروههائی میپردازد که در زمینه های گوناگون حقوق شهروندی را مطالبه می کنند.
با دغدغه هائی برای: ساخت و سازهای بی رویه و تخریب محیط زیست، حق مردم بر شهر، بناها و محلات با ارزش و تاریخی که سود جویان با بی قراری در انتظار تخریبشان هستند، حقوق کودکان، زنان، سالمندان، معلولین، . . .