شهرت

بایگانی‌ها ساعت - شهرت

ساعت‌های بی‌عقربه ۲ مرداد ۱۳۹۴

آراد نوذری*

یکی بود.
مهم نبود یکی دیگر باشد یا نباشد.

روز بود، مثل بقیه‌ی روزها. برایش فرقی نمی‌کرد. زمان برایش بی‌معنا بود. تیک‌وتاک ساعت و بدوبدوی مردم برایش اعصاب‌خردکن بود. نمی‌فهمید، زمان را از دست داده بود. روزها، ماه‌ها، فصل‌ها، فرق نمی‌کردند. فقط می‌گذشتند. گذشته‌ای نبود، آینده‌ای نبود، حال هم برایش فاصله‌ی دو چیز بی‌معنا بود. از یک بی‌معنا می‌گذشت و وارد یک بی‌معنای دیگر می‌شد.