شهرت

بایگانی‌ها سازمان حفاظت محیط زیست - شهرت

مردم وارد گود شوند ۲۹ آبان ۱۳۹۴

Untitled

میلاد شاهی اردکانی*

محمد درویش، نامی آشنا میان دوستداران محیط‌زیست است. ایشان تا قبل از این که به سِمت مدیرکلی در دفتر سازمان حفاظت محیط‌زیست برسند، از فعالان شناخته شده در این حوزه بوده‌اند. به همین خاطر در این شماره از پروندۀ نشریۀ شهرت به سراغ ایشان رفتیم و ساعتی را در دفترشان، در بوستان طبیعت پردیسان، به گفت‌وگو در خصوص برنامه ششم توسعه، لایحه جدید مدیریت شهری و فعالیت سمن‌های محیط‌زیست شهری، پرداختیم.