شهرت

بایگانی‌ها رپ فارسی - شهرت

صبا مریم ساعذی *

جای کفش ها روی قوانین شهر

کلانشهرها نه با عدد جمعیتی‌شان تعریف می‌شوند و نه با عدد مساحتی‌شان. آن چیزی که مکان زندگی یک اجتماع انسانی را تبدیل به کلانشهر می‌کند روابط بین ساکنانش است. روابط انسانیِ حیات کلانشهری، به دور از عمق و عاطفه و مبتنی بر عقل‌گرایی است. جایی که عقلانیت ابزاری مسلط می‌شود، بدون شک روابط پولی و کالایی نیز در جهات متعدد شاخه می‌دواند و تمام کیفیت‌ها را به سؤال «چه قدر؟» فرو می‌کاهد. این یک روی سکۀ کلانشهر است. سوی دیگرش پر است از هزاران اختلاف، حسرت، محرومیت، هیچ انگاشته شدن و ای کاش و … .