شهرت

بایگانی‌ها رقص - شهرت

رشت، رقص آخر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارناوال رقص رشت | کارناوال رقص رشت

رشت رقص آخر

خواسته یا ناخواسته، شرایط زندگی امروز، شهرهایمان را به سمتی سوق داده که کمتر اثری از فرهنگ و هویت بومی در آنها می‌توان دید. شهرها روزبه‌روز بیشتر شبیه یکدیگر می‌شوند. کلانشهرها هم در این موضوع پیشروتر از بقیه‌اند.