شهرت

بایگانی‌ها رخ دیوانه - شهرت

فیلم رخ دیوانه

مائده صدیقی*

جمعی از آدم‌ها که در کنار هم نشسته‌اند و هر کدام تلفن همراه به دست در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخند، در این دوران تصویر چندان غریبی هم برای ما نیست. فیلم داستانش را از همین نقطه شروع می‌کند. دنیای مجازیْ واسطه‌ای در فضا و مکان می‌شود و شش جوان از شمال تا جنوب تهران را دور هم جمع می‌کند. این تقابل با یک شرط‌بندی ادامه پیدا می‌کند و ما دیوانه‌وار وارد بازی‌های بعدی می‌شویم.

فیلم یکی از موضوعات داغ معاصر، یعنی شبکه‌های اجتماعی را دست‌مایه‌ی خود قرار می‌دهد و در بستر آن جوانانی را به تصویر می‌کشد که هر کدام از شخصیت‌ها همراه با داستان‌هایشان فشرده شده و نمود برخی از معضلات جاری جامعه و جوان‌هایش هستند. آدم‌ها در شبکه‌های اجتماعی با صفحه‌هایی که دارند اعلام موجودیت می‌کنند و احساسات و دغدغه‌هایشان را با هم به اشتراک می‌گذارند. صفحه‌های به ظاهر عجیب پدرمرده‌ها، مادررفته‌ها و … در فیسبوک، جایی است که آنها را با نقاط اشتراکشان در زندگی به هم پیوند می‌زند و با دیدارشان در دنیای واقعی، از این پس پرده کنار می‌رود و واقعیت‌ها، از فقر، طلاق و فحشا گرفته تا خیانت، اعتیاد، انتقام و …، تم‌هایی می‌شوند که فیلم در بیان داستانک‌هایش از آنها وام می‌گیرد.