شهرت

بایگانی‌ها دیوار مهربانی - شهرت

سندرم دیوار مهربانی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیوار مهربانی

سندرم دیوار مهربانی

سارا امامی*

چند وقتی است می‌شنویم موجی از مهربانی به سمت کشورمان حرکت کرده و دیوار شهرهایمان را یکی پس از دیگری با مردمش مهربان‌تر می‌کند.