شهرت

بایگانی‌ها حبیب دانشور - شهرت

evaluation-of-6th-plan-ecology-asli-thumb-400x195-1364

بررسی برنامه‌ی ششم توسعه از منظر حفاظت از محیط زیست شهری

حبیب دانشور

یکشهر: بحرانی بودنِ تمامی شاخص‌های محیط زیست در کشور، سیاست‌های کلانِ ناظر بر محیط زیست را به دغدغه‌ای عمومی، گسترده و درازدامنه تبدیل کرده است. سیاست‌های کلانی که اولین طراحیِ آنها در برنامه‌ای پنجساله‌ی توسعه، یعنی مهم‌ترین سند بالادستی کشور پس از قانون اساسی صورت می‌پذیرد.
شناسایی همین اهمیت بود که باعث شد تعدادی از نهادهای غیردولتی برای نقد و ارزیابی این سند گرد هم آمده و تلاش کنند که اهمّ پیشنهاداتِ اصلاحیِ خود را در این زمینه تدوین کرده و برای سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. این نوشته خلاصه‌ای است از آن گزارش. در این نوشته تلاش شده است محورهای اصلیِ موضوعات و حوزه‌هایی که در پیش‌نویس برنامه‌ی ششم در حوزه‌ی محیط زیست یا نادیده گرفته شده یا کمتر به‌دیده گرفته شده‌اند یادآوری شود. برطرف کردنِ عملیِ این ضعف‌ها، اولاً از طریقگنجاندنِ مواد جدیدی به این پیش‌نویس و تکمیل مواد دیگری از آن است؛ دوم مستلزم تدقیق حقوقیِ متن مزبور بوده و نهایتاً منوط به مشارکت دادنِ فعالِ سازمان‌های مردم‌نهاد نه فقط در سطح دیده‌بانی برای اجرای این برنامه که در حوزه‌ی تدوینِ قوانین و آئین‌نامه‌های اجراییِ آن است.