شهرت

بایگانی‌ها حاشیه نشینی - شهرت

انزوا زدایی یا انزوا زایی، مسئله این است – نشریه شهرت – شماره دوم – شهر و انزوا – درباره شهر  حاشیه شهرها

شهر بی تو مرا حبس می‌شود

کریم آسایش*

لانگ‌شات

صالحیه، نوروزآباد، لب‌خط، دروازه‌غار، بیسیم، نسیم‌شهر، شهریار، پاکدشت، شهرک ولیعصر، زمزم، خاوران، مسگرآباد، فلکه چهارم خزانه، دولت‌آباد، خلیج، فرحزاد، اینها همگی گوشه‌ای از حاشیه رانده یا خوانده شده‌هایند. اسکان غیررسمی واقعیت شهرهای ایران است: بالای ۳۵% جمعیت مشهد، نزدیک به ۴۰% جمعیت تبریز، بیش از ۳۰% جمعیت اهواز و نزدیک به ۳۰% جمعیت تهران در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. به گفته‌ی مدیرکل دفتر توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور، پیش‌بینی می‌شود یازده میلیون ایرانی در محلات غیررسمی کشور سکونت داشته باشند.