شهرت

بایگانی‌ها تشکل‌های دانشجویی - شهرت

 

دومین نامه تشکل‌های دانشجویی دانشگاه های شهر تهران به اعضای شورای اسلامی شهر تهران

ما – تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌هایی که در شهر تهران واقع‌اند – در نامه ای که پیش از این خطاب به اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران نوشتیم، نقش خویش را در جایگاه دیده بان منصف جامعه، با تکیه بر هویت علمی دانشگاه که ضامن صدق و تعهد آن است، بازیافتیم و پاره ای از مسائل مهمی را که سرنوشت شهر ما تهران به آن ها گره خورده است، با آن شورای محترم گوشزد کردیم. همچنین از اساتید محترم دانشگاه های خود، انجمن های علمی و دیگر دانشجویان دعوت کردیم تا هر یک بنا به نقشی که می توانند برای حفظ سلامت شهر و ساکنان آن به عهده بگیرند با مداومت به عرصه بیایند. حال این مداومت را در کرد و کار خود جستجو می کنیم و یک بار دیگر اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران را خطاب قرار می دهیم.