شهرت

بایگانی‌ها تراکم - شهرت

 زهرا ترانه یلدا – نشریه شهرت – نشریه‌ای درباره شهر – شهر و پول

برج های تهران

 دکتر زهرا ترانه یلدا*

ــ “بله بهترند!” (جوانان می گویند)؛ چون همه دوست دارند با آسمان‌ها در تماس باشند. آسمان یعنی بهشت؛ یعنی جای خدا. آسمان یعنی تسلط بر زمین و آنچه بر روی آن قرار گرفته … . کسی که در طبقه‌ی پنجاهم برج تهران یا در بالای برج میلاد ایستاده و به شهری که در زیر پایش گسترده می نگرد، احساس غرور و قدرت می‌کند؛ و این کوشش برای بالاتر ایستادن از سایرین همیشه در ذات بشر بوده است.

راست میگویند. زیگورات‌ها، برج‌های دیده‌بانی و برج‌ــ مقبره‌های باستانی و تاریخی، یا چهارتاقهای ایستاده بر دامنه یا فراز کوه‌ها، همه و همه، از روزگاران قدیم افراشتگی‌های نشانه‌ای شهرها و آبادی‌ها بوده‌اند؛ و نیز منارهای بلند مساجد و سایر بناهای عمومی مذهبی در تمام قاره‌های دنیا، همیشه شاخص و نشانه محسوب می‌شده‌اند … . شهر را، قافله‌ای که از جانب کویر به آن نزدیک می‌شد از “سواد”ش می‌شناخت. امروز به آن اصطلاحاً “سیلوئت” می‌گوییم. در دنیای امروز هم که نقش برج‌ها یا ساختمان‌های بلند در دادن تصویری از کل شهر، محوری و محرز است!