شهرت

بایگانی‌ها تخریب - شهرت

از یاد رفتگان ۱۳ فروردین ۱۳۹۵

از یاد رفتگان

*گلاره مرادی

مهر و آبان امسال، پی‌درپی خبرهای غم‌انگیزی از تخریب شدن ساختمان‌های مهم تهران، در خبرگزاری‌های مختلف منتشر می‌شد. در ۲۵ مهر ۹۴، بخشی از سازۀ فلزی بالای صحنۀ تالار اصلی تئاتر شهر، به‌دلیل فرسودگی مهارکننده‌های آن، از جا کنده شد. ۱۱ آبان ۹۴، بخشی از سقف خارجی برج آزادی، با بارش باران و نشتی لوله‌های آب آن، فروریخت.