شهرت

بایگانی‌ها تجمع - شهرت

تجمعی برای اکباتان ۱۳ فروردین ۱۳۹۵

تجمعی برای اکباتان

*بهاره مختاری

تعدادی از حامیان محیط‌زیست اکباتان ساعت ٨:۴۵ روز ١٩ آبان جلوی شهرداری مرکزی تهران، واقع درخیابان بهشت، حضور یافتند و در سکوت، بنر و پلاکاردهای خود را مبنی بر تقاضای بازپس‌گرفتن فضای سبز و مشاع شهرک خود و انتقال سازۀ ساخته‌شده در آن به محلی دیگر، به نمایش گذاشتند. سازه‌ای که طی یک سال اخیر با محروم ساختن اهالی این شهرک از فضای سبز خود توسط شهرداری، بر سر پیچ یک خیابان و بر روی تاسیسات آب و فاضلاب و برق فشارقوی ساخته شده و با معماری ناهمگون با بافت شهرک به آن دهن‌کجی می‌کند. سازه‌ای که شاید جرقه‌ا‌‌ی شد برای پیوستن مردم به یک‌دیگر برای ایستادن در برابر بیدادهای دیرین شهرداری در حق این  شهرک و پاسداری از محیط‌زیست خود.