شهرت

بایگانی‌ها باغ گیاه‌شناسی - شهرت

 اینجا همه خواب نیستند

گزارشی از فعالیت‌های مردمی برای دفاع از باغ‌ها و فضای سبز

*حبیب دانشور، مهشاد شیخ‌اسلامی، عاطفه اسکندریان، مائده صدیقی

«سؤال‌هایی که به نظر من باید پاسخ داده شود، این است که اینجا می‌بایست چه کارهایی انجام می‌شده است؟ شهرداری براساس قوانین مملکت چه کرده و ما امروز چه انتظاری داریم؟ در سال ۷۴، شهرداری از سازمان عمران و بهسازی، اکباتان را تحویل گرفته تا خدمات شهری ارائه بدهد؛ به این علت که بلوک‌ها بزرگ شده‌اند و دیگر ادارۀ خدمات از دستشان برنمی‌آمده است. چه کار می‌بایست انجام می‌گرفته؟

اولاً شهرداری ‌می‌بایست خدمات ارائه می‌داده، ثانیاً طرح تفصیلی می‌بایست اجرا می‌شده است؛ اما شهرداری چه کار کرده است؟ زمین فروشی. زمینِ چه کسی را فروخته؟ مال مُشاع مردم را.

این خلاصۀ داستان است. مسئلۀ ما فقط مسئلۀ این سازه نیست. مسئلۀ سازه دیگر بدترین کاری است که شهرداری می‌توانست در پیچ خیابانی که هر روز دارد ترافیک و تصادف صورت می‌گیرد، انجام بدهد.

ما به دنبال این هستیم که شهرداری ناچار بشود حقوق مُشاع ساکنان را از همۀ آن چیزی که فروخته یا به ناحق ساخته، به مالکان برگرداند. خیلی در این مملکت‌ این اتفاق افتاده و می‌تواند اینجا هم اتفاق بیفتد؛ به شرطی که ساکنان خسته نشده و قانون هم حمایت کند و این مسائل منعکس بشود.