شهرت

بایگانی‌ها باغ‌های عمومی - شهرت

حیاط|تی برای همه ۲۳ آذر ۱۳۹۴

باغ‌های عمومی تقویت‌کننده تعاملات اجتماعی

یاسمین خوشپور، کیارش فیلسوف*

در شهرهای سرتاسر دنیا، زمین یا باغ‌هایی پیدا می‌شوند که به هر دلیل متروکه‌اند: یا مالک شخصیِ نامعلوم دارند یا ملکِ عمومی فراموش‌شده‌ای هستند. اگر این قسم زمین‌ها را گروهی از مردم به‌منظور بهره‌مندی از محیط اجتماعی بهتر و یا کشت‌و‌زرع اداره کنند، به آن‌ها نام «باغ عمومی» می‌دهند. باغ عمومی یا باغ اشتراکی درواقع ترجمۀ  نه‌چندان صحیح کلمۀ انگلیسی «Community Garden» است که در فارسی معادل بهتری ندارد.

باغ‌های عمومی نقش مهمی را در تاریخ غرب، به‌خصوص در بازه‌های زمانی بحرانی، ایفا کرده‌اند. به عنوان مثال، اواخر قرن نوزدهم، جنبشی تحت عنوان «جنبش کاشت سیب‌زمینی»۱ در آمریکا پدید آمد که واکنشی به فقر و گرسنگی حاکم در دوران رکود اقتصادی بود. به عنوان مثال‌هایی عینی‌تر از این باغ‌های عمومی، تجربه‌های شخصی دو نفر از دوستانم را می‌خوانیم.