شهرت

بایگانی‌ها بادکنک - شهرت

برای بادکنک های سفید ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

برای بادکنک های سفید
محمدکریم اسایش *

بادکنک‌ها در سوگ هوای تهران سیاه به تن کرده‌اند. سازمان مردم‌نهاد نفس، که سازمانی متشکل از هنرمندان، کنشگران محیط‌زیست و پژوهشگران است و در زمینۀ مبارزه با آلودگی هوا فعالیت می‌کند،