شهرت

بایگانی‌ها ایتالیا - شهرت

آسمان و زمین رم شلوغ است

آسمان و زمین رم شلوغ است!

*ریحانه یگانه

ساعت حدوداًً ۸:۳۰ شب است که هواپیمای ما در فرودگاه لئوناردو داوینچی شهر رم به زمین می‌نشیند. من که در تمام طول پرواز و خصوصاً هنگام نزدیک‌شدن به زمین، گردن کشیده‌ام تا بتوانم از پنجره‌های کوچک هواپیما تصویر هوایی «چکمۀ اروپایی» را ببینم، هیجان فراوانی دارم تا هرچه زودتر خودم را در خیابان‌های این شهر رؤیایی رها کنم.

خوشبختانه فرودگاه خلوت است و من زودتر از آنچه فکر می‌کردم، درون اتوبوسِ راهیِ هتل جای گرفته‌ام. اما طبق انتظار، فرودگاه خارج از شهر است و هتل ما نیز در باغ‌های انتهایی شهر. چیز زیادی از نگاه‌کردن دستگیرم نمی‌شود، به‌جز کوچه‌باغ‌هایی که ما را به هتل‌های مختلف وصل می‌کند. از پنجرۀ اتاق هتل نگاهی به بیرون می‌اندازم و با خودم فکر می‌کنم چه خوب که هوا تا این حد با ما همکاری می‌کند! لباس‌هایم را آماده می‌کنم و شارژ دوربین را چک می‌کنم و به خواب می‌روم.