شهرت

بایگانی‌ها اکباتان - شهرت

تجمعی برای اکباتان ۱۳ فروردین ۱۳۹۵

تجمعی برای اکباتان

*بهاره مختاری

تعدادی از حامیان محیط‌زیست اکباتان ساعت ٨:۴۵ روز ١٩ آبان جلوی شهرداری مرکزی تهران، واقع درخیابان بهشت، حضور یافتند و در سکوت، بنر و پلاکاردهای خود را مبنی بر تقاضای بازپس‌گرفتن فضای سبز و مشاع شهرک خود و انتقال سازۀ ساخته‌شده در آن به محلی دیگر، به نمایش گذاشتند. سازه‌ای که طی یک سال اخیر با محروم ساختن اهالی این شهرک از فضای سبز خود توسط شهرداری، بر سر پیچ یک خیابان و بر روی تاسیسات آب و فاضلاب و برق فشارقوی ساخته شده و با معماری ناهمگون با بافت شهرک به آن دهن‌کجی می‌کند. سازه‌ای که شاید جرقه‌ا‌‌ی شد برای پیوستن مردم به یک‌دیگر برای ایستادن در برابر بیدادهای دیرین شهرداری در حق این  شهرک و پاسداری از محیط‌زیست خود.

اینجا تهران نیست ۲۷ آبان ۱۳۹۴

اینجا تهران نیست

پریسا بزاز*

از متروی صادقیه هم می‌شود؛ با خطی‌های شهرک آپادانا. اما من راه دیگری را پیشنهاد می‌کنم؛ راهی که بیشتر محلی‌های اکباتان و آپادانا می‌شناسند. خودتان را با مترو یا تاکسی به اکباتان برسانید و بروید انتهای فاز سه. به دیوار مرز این دو شهرک مسکونی می‌رسید. شکافی به اندازۀ عبور یک نفر در آن باز است که بین اهالی به دریچه یا سوراخی معروف است. از دریچه که بگذرید، در پیاده‌روی شهرک آپادانا هستید. فاصله‌شان یک دیوار کوتاه است؛ اما فضایشان بسیار بیش از آن دیوار باهم متفاوت است. آپادانا شهرکی است بسیار خصوصی‌تر و سبز‌تر از اکباتان. با وجود اینکه حدود سال پنجاه شکل گرفته و از محله‌های مدرن تهران است،‌ روحیۀ محلی میان افراد آن جاری است. از دریچه که وارد می‌شوید، به خیابان اصلی می‌رسید. اما جز این خیابان،‌ بقیۀ راه‌ها ارگانیک و پیاده‌محور است و بسیار بسیار سبز.

موسسه تهران برگزار می کند؛

نشست تشکل های مردم‌نهاد و شهر تهران

موسسه تهران نشست «تشکل های مردم نهاد و شهر تهران» پنجشنبه ۲۱ آبان برگزار می کند.

نشست تشکل های مردم‌نهاد و شهر تهران

معماری نیوز |‌موسسه تهران نشست «تشکل های مردم نهاد و شهر تهران» پنجشنبه ۲۱ آبان برگزار می کند. این نشست به معرفی ان جی او ها و گروههائی میپردازد که در زمینه های گوناگون حقوق شهروندی را مطالبه می کنند.
با دغدغه هائی برای: ساخت و سازهای بی رویه و تخریب محیط زیست، حق مردم بر شهر، بناها و محلات با ارزش و تاریخی که سود جویان با بی قراری در انتظار تخریبشان هستند، حقوق کودکان، زنان، سالمندان، معلولین، . . .

تعدادی از مدیران بلوک‌ها و اهالی شهرک اکباتان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به قالیباف شهردار تهران، به اقدامات شهرداری طی سال‌های اخیر اعتراض کردند.

متن نامه سرگشاده اهالی شهرک اکباتان به شهردار به شرح زیر است.