شهرت

بایگانی‌ها انتخاب - شهرت

photo_2015-06-19_15-59-29

راهم را من پیدا کردم گم شدن 

مثلاً سرعت انتخاب‌های پیش رو را وسعت می‌دهد

مائده صدیقی* 

راستش هیچ‌‌وقت آن‌قدرها از شهر، از نوع بزرگ و کوچکش، خوشم نمی‌آمد. نه اینکه ‌بودن در هر جا به غیر از شهر را ترجیح بدهم، نه، اما همیشه دوست داشتم جایی باشم که نه ازدحام و سروصدا باشد و نه آن‌قدر سرعت گیجم کند و از همه‌چیز جلو بزند که حتی احساس کنم از خودم هم جا می‌مانم.

براساس تجربه‌ای که قدمت چندانی هم ندارد، گمان می‌کنم برای کسانی که به‌تازگی وارد شهرهایی با وسعت و پیچیدگی زیاد می‌شوند، این سردرگمی و جاماندگی نمود بیشتری داشته باشد: همه‌چیز به مسابقه‌ای بی‌قاعده می‌ماند. بعد از این دورۀ اولیه، مدتی هم با خودم فکر می‌کردم که اصلاً جذابیت این مسئله چقدر است که برای حرکت در شهر، آدم‌ها این امکان را دارند که در زمان‌هایی نسبتاً کوتاه، از شمال و جنوبِ آن با مترو و اتوبوس و… در هر مسافتی جابه‌جا شوند و چقدر خوب که آدم‌ها این همه حق انتخاب دارند! اما از‌آنجایی‌که به‌رویۀ معمول، انسان قابلیت تغییر در چشم‌به‌هم‌زدنی را دارد، با گذر زمان عطای انتخاب را به لقایش بخشیدم و ورق دوباره برایم برگشت.