شهرت

بایگانی‌ها الحاق زمین - شهرت

جلسه الحاق زمین ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

حبیب دانشور*

از این بهتر نمی‌شود. واقعا بی‌نظیر است. همه از پذیرایی جلسه راضی هستند. یک‌بار این مسئول تدارکات حرف من را گوش داد و به جای پرتقال آفریقایی، پرتقال فرانسوی خرید. آقای استاندار آان‌قدر محو نوش جان کردن پرتقال شد که کلمه‌ای از حرف‌های شهردار را نشنید. البته باقی هم که گوش کردند نکات چندانی دستگیرشان نشد. همان صحبت‌های همیشگی بود که شهرداری بودجه‌ی لازم برای فلان پروژه را ندارد و با اضافه کردن بهمان زمین به شهر، باید به شهرداری کمک شود و الخ .. ای بابا. چرا حواسم به این سمت نبود؟ آن آقایی که ریش خاکستری دارد دیگر کیست؟ از طرف کدام نهاد آمده است؟ نگاه کن با چه حسرتی به آن بیسکوئیت‌ها خیره شده است. جناب شهردار هم که ماشاء‌الله از حرف زدن خسته نمی‌شود، اما همه‌ش همان حرف‌های تکراری. آفرین، آفرین. این بی‌نظیر است. بالاخره یکی او را از برق کشید، همان آقای تازه وارد است که معلوم نیست از کجا آمده، چقدر حلال زاده است، همین الآن داشتم به او فکر می‌کردم هان؟ چه دارد می‌گوید؟
«شهردار محترم اصفهان و سایر مسئولین محترم حتما مستحضر هستند که از وقتی در تهران زلزله آمد و پایتخت به این شهر منتقل شد؛. هر روز به جمعیت این شهر اضافه شده است. امروز که ما در نیمه‌ی قرن ۱۵ هجری هستیم، بیش از نیمی از جمعیت کشور در این شهر هستند…».