شهرت

بایگانی‌ها شماره پنجم: شهر و جنگ - شهرت

مارتین چولو*
ترجمه یاسمین خوشپور*

page-0

بیش از شش هزار سال می‌شود که شهر حلب مرکز شورش بوده است اما طی سه سال گذشته مظاهر تمدن شهر بیش از همیشه از بین رفته و مردمش بی‌خانمان شده‌اند. این کلان‌شهر کهن، که از قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های جهان به شمار می‌رود، اکنون به دو نیمه تقسیم شده است: نیمۀ غربی که توسط دولت بشّار اسد اداره می‌شود و نیمۀ شرقی که کنترلش بر عهدۀ اپوزیسیون مسلح است. تخریب حلب غربی که تا کنون تاثیر کمتری از جنگ گرفته، نسبت به نیمۀ شرقی نامحسوس است. در مقابل قسمت شرقی شهر نابود و تخلیه شده است. همۀ محله‌‌ها بر اثر انفجارهای مهیب با خاک یکسان شده‌اند. این انفجار‌ها علاوه بر واژگونی بیمارستان‌ها و صف‌های نان و سوخت، جاده‌های اصلی و همۀ خروجی‌ها را نیز مورد هدف قرار داده‌اند.

 page-0_13
امیرمهدی مصلحی*

نقاشی دیواری پدیده‌ای درهم‌تنیده با نظام قدرت است. وقتی نظام سرمایه دستخوش انقلاب می‌شود، به تبع آن کارکردها نیز قلب می‌شود. در این میان نقاشی دیواری نیز وظیفۀ بازتاباندن نگاه جریان حاکم را عهده‌دار می‌شود. در ابتدا پیش‌نهادن یک تعریف اجمالی از نقاشی دیواری، می تواند این یادداشت را شاکله‌مند کند.

page-0_17

بحران پناهندگی در اروپا

سمیرا هاشمی*
شهریار دادگر*

در چهره‌اش می‌دیدی که چقدر از روایت کردنِ این روزهایِ تاریخِ مملکتش خوشحال است؛ که چقدر به هم‌وطنانش می‌بالد. حسابی از این روحیه نوع‌دوستی، آن هم با این شدت و حدت به و‌‌‌‌‌‌‌‌‌جد آمده بود و مدام می‌گفت که باید خودش هم هر چه زودتر به صف کمک‌کنندگان بپیوندد. به پیشنهاد او قرار شد سری بزنم به یکی از پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای پناهندگان در هامبورگ۱ که در یکی از سالن‌های محل دائمی نمایشگاه قرار داشت. بحران پناهندگی


نیما تبریزی*

شهر های زخمی

من زادۀ دورانِ پس از جنگ‌ام. جنگ‌هایِ گرم و سرد. هیچ‌گاه در جنگ نبوده‌ام اما جنگ همیشه در زندگی‌ام پررنگ بوده. اگر ایران، خانۀ به ظاهر امنِ من باشد، خاورمیانه، محلّۀ پرآشوبِ من است.

شهرک فجر: سرگذشت شهرکی که برای خانوادۀ شهدا ساخته شد.

شهرک فجر

* سمیرا هاشمی
* مینو حریرچیان

۲۹ تیر ماه ۱۳۶۷ سرانجام امام خمینی (ره) جام زهر را نوشیدند. پذیرفتن قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت که یک سالی از صدور آن می‌گذشت، به معنای آتش‌بس و پایان جنگ ایران و عراق بعد از هشت سال بود. اما جنگ برای خیلی‌ها با آن قطع‌نامه تمام نشد. خیلی‌ها تا سال‌ها پس از آتش‌بس با تمام قوا جنگیدند. برای تک‌تکِ لحظاتِ زندگی. خیلی‌ها هنوز هم در جنگی تحمیلی هستند و قطع‌نامه‌ای از سوی هیچ‌کجا برایشان صادر نشده است.

زمین سوخت، زمان ایستاد: گزارشی از سفر به شهر های جنگ زده

زمین شوخت زمان ایستاد

*حبیب دانشور
*حمیدرضا رضایی
*میلاد شاهی اردکانی

خواننده مشغول لب زدن ترانه‌ای جنوبی است و عده‌ای هم او را همراهی می‌کنند. « آبادان شهر وفاس، غروباش چه باصفاس، شهر ما شهر خداس، عروس خلیج فارس…». تالار از صدای موسیقی و رقص نور پر است. ذهنم روی واژه آبادان توقف می‌کند. فکر می‌کنم، آبادانی که من در فیلم‌های بیست سال اخیر دیده‌ام و در چند کتاب خوانده‌ام، هیچ شباهتی به عروس، آن‌هم عروس خلیج فارس ندارد و شاید واژه عروسی خون برایش توصیف بهتری باشد.