شهرت

بایگانی‌ها مرسولات - شهرت

نامه شماره ۲ ۲۰ فروردین ۱۳۹۵

علیرضا نادری *

نامه شماره ۲

هو الجبّار

نازنینا! روزگارتان خوش است؟ از احوالات ما اگر خواسته باشید، جز ملال نیست.

مرسولات شهرت 1

مرسولات نامه شماره ۱

علیرضا نادری*

هو المصوِّر

حضورِ مستطابِ نازنینتان که نازنین‌تر از آن در چمنِ ناز نرُست،

 باشد که این پاکت را باز نمایید و خوانده‌شود.