شهرت

شهرت - نشریه‌ای درباره شهر

بخش خبر

آرشیو

بخش تقویم

آرشیو

گره ای کور مرا بست میان گره ها!


این داستان تکراری برای ترافیک خیابان ها و معابر تهران، اینار با یک کلید واژه ی جنجالی و تامل برانگیز همراه بوده است: ((ترافیک مصنوعی!))

۴م اردیبهشت ۱۳۹۶ بدون نظر